Dansers en musici

Mark Floors is gespecialiseerd in het behandelen, adviseren en begeleiden van musici en dansers.

Hij is zelf ook muzikant en weet dus dat het behandelen van musici en dansers specifieke aandacht vergt. Deze aandacht wordt als volgt gegeven:

dansenmusici

Zo wil hij er graag voor zorgen dat klachten verdwijnen of verminderen.